GÖKÇEKÖY TARİHİPalamud nahiyesinin en büyük köylerinden biri olan Gökçe 1531’de İmam-ı pir 44h. F6 m. Reaye ile 2h. Ellici yörüğünden mürekkep nüfüsa sahipken 1575’ten imam, 2 hatip 5 ehl-i berat, 35 h, 39m. Reaye yanı sıra , 3h.2 m. Ellici, 19h.10m. mukataa yörüğü ile meskundu.

Kesik bir yerleşmenin görüldüğü gökçe köyüne civarındaki bazı köylere ve mezralarada ilhak olunmuştu. Şeyh çobanlu ömerlü, salihlü, çar-hoca köyleri ile kıran mezrasının mahsülleri gökçeköy mahsülleri ile birlikte hesaplanıp, hepsi beraber bir ‘has ünitesi’ni teşk,l ediyordu.köyün zirai topraklarda da kemiyet itibari ile , oldukça genişti . nitekim köy ahalisinin elinde bulunan topraklardan başka pek çok hassa çiftlik ve “zemin” adı verilen küçük toprak parçalarının mevcudiyeti dikkate şayandır. Mesela 1531 tarihli defterde 16 zemin ve mutasarrıfları tafsilatlı olarak kaydedilmiştir.bunlardan 14’ü birer çiftlik, diğer 2’si ise 1,5 ve nim çiftlik yerler olup 556,5 akçe zemin resmi alınıyordu. Bu rakama çobanlı köyündeki zeminler dahil değildir. Zira burada da 16 parça zemin mevcut olup buraları ellerinde tutanlar 375,5 akçe resim-i zemin vermekteydiler. Ve mutasarrıfları tafsilatlı olarak kaydedilmiştir. Bunlardan 14’ü birer çiftlik, diğer ikisi  ise 1,5 ve nim çiftlik yerler olup mevcut olup buraları ellerinde tutanlar 375,5 akçe resim-i zemin vermekteydiler . 1575’te tafsilata tesadüf edilmemekte,sadece zemin resmi adı altında cem’an 1163 akçe kaydedildiği dikkati çekmektedir. Tabi köyler ile birlikte gökçe de buğday, arpa, yulaf, nohut, bakla, börülce, mercimek, pamuk, soğan ,susam, pirinç ziraati yapılmakta badem, incir, bostan, üzüm, sumak, istihsal edilmekte ayrıca boya üretilmekte, arıcılıkla uğraşılmaktaydı. 1531 de duhan otlak yaylak kışlak resimlerinin 1575’te bunlara ilaveten ganem yurt resimlerinin varlığı, koyun beslendiğini ayrıca, konar-göçerlerinin köy sınırları dahilinde kesif olarak bulunduklarını göstermektedir.köyde biri çeltik dingil olmak üzere 2 değirmen bulunmaktadır. 
Kaynak:Gökçeköy Belediyesi
Para Kazan 

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !